" ":


...
Dawne Wojsko Polskie XVII-XVIII w.
: Dawne Wojsko Polskie XVII-XVIII w.
: Jan Wimmer
: Warszawa : Dom Wydawniczy Bellona
: 2006
: pdf
: 133
: 81.46 MB
:

Bogato ilustrowany album - informator o przedrozbiorowych dziejach Wojska Polskiego, jego bitwach, uzbrojeniu, wyposażeniu, umundurowaniu itp. Poszczególne rozdziały obejmują czasy Piastów, Jagiellonów, królów elekcyjnych, okres upadku państwowości za Sasów i nieudaną próbę odbudowy kraju i wojska przez Stanisława Augusta. Zrozumienie i przyswojenie treści książki ułatwiają kolorowe mapy i schematy, przedstawiające ważniejsze kampanie i bitwy, o których jest mowa w książce, oraz liczne ilustracje. Składają się na nie portrety wybitnych dowódców i królów polskich, rysunki pokazujące ubiór i uzbrojenie Wojska Polskiego w poszczególnych okresach, dawne ryciny przedstawiające bitwy i oblężenia, wreszcie fotografie i plany zachowanych zabytków budownictwa obronnego.

http://dfiles.ru!!!
!!! - ( !), 3 !: balik2 30-10-2016, 19:45 | |
 
, .
:

, , .


 MirKnig.Su  2017