Добавить в избранное
Форум
Правила сайта "Мир Книг"
Группа в Вконтакте
Подписка на книги
Правообладателям
Найти книгу:
Навигация
Вход на сайт
РегистрацияПопулярные книги


Загрузка...


Название: Гісторыя Беларусі ад пачатку ХІХ ст. да 1945 г
Автор: Голубеў В.Ф., Кітурка І. Ф.
Издательство: Мінск : Выдавец Зміцер Колас
Год: 2015
Формат:PDF
Страниц:258
Размер:51.50MB
Язык: белорусский

У навукова-папулярным зборніку выкладзены асноўныя моманты палітычнай, сацыяльна-эканамічнай і культурнай гісторыі Беларусі ад уключэння беларускіх земляў у склад Расійскай імперыі да заканчэння Вялікай Айчыннай вайны і падпісання Беларуссю у якасці дзяржавы-заснавальніцьт Статута Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Даецца храналогія падзей, раскрываюцца асноўныя тэрміны і паняцці, прыводзіцца літаратура па разглядаемым праблемам.
Матэрыяламі зборніка могуць карыстацца школьнікі, студэнты, выкладчыкі, краязнаўцы - усе, хто цікавіцца гісторыяй сваёй краіны.

Разместил: mkhl2 Сегодня, 07:07 | Комментарии: 0 | Подробнее


Название: Воры и расхитители - враги народа
Автор: Фридберг В.И.
Издательство: Ростов на Дону. Партиздат.
Год: 1933
Формат:PDF
Страниц:53
Размер:13.5MB
Язык: русский

Пособие для курсов колхозного и партийного актива.

Разместил: mkhl2 Сегодня, 07:06 | Комментарии: 0 | Подробнее


Название: Запісы Беларускага Інстытуту Навукі і Мастацтва №28
Автор: коллектив авторов
Издательство: New York
Год: 2005
Формат:PDF
Страниц:483
Размер:57.36MB
Язык: белорусский

Белорусский институт науки и искусства в Нью-Йорке был создан 16 декабря 1951 года и быстро стал научно-общественным и культурным центром белорусской диаспоры в Соединенных Штатах Америки. БИНИИ организует научные встречи, сотрудничает со многими научными учреждениями в США и в целом мире, ведет обширную издательскую деятельность. В серии Библиотеки БИНИИ выходят произведения белорусских эмиграционных писателей. БИНИИ издает также работы из области истории, литературы, искусства. Белорусский институт науки и искусства издает свой научный журнал „Записи”.


Разместил: mkhl2 Сегодня, 07:01 | Комментарии: 0 | Подробнее
Название: Тайны славянских богов
Автор: Капица Ф.С.
Издательство: М.: РИПОЛ классик
Год: 2007
Cтраниц: 416
Формат: pdf
Размер: 15 мб
Язык: русский

Удивительный и загадочный мир наших предков — главное, что найдет читатель в этой познавательной книге. В ней разносторонне отражены представления древних славян о мире и его устройстве, подробно рассказано об образах и символах славянской мифологии, персонажах сказок, об обрядах, праздниках и христианских ритуалах.Книгу украшают иллюстрации из редких и малоизвестных источников. Для широкого круга читателей.
Разместил: rivasss Сегодня, 06:50 | Комментарии: 0 | Подробнее

Название: Джерела до історії партизанського з’єднання ім. Ф. М. Михайлова: Збірник документів
Автор: Упорядк., передм., комент. В. Берковського
Издательство: ПП Поліграфіст-2
Год: 2015
Формат: pdf
Страниц: 440
Размер: 5.4 Мб
Язык: украинский, документы на русском

У збірнику вперше повноцінно представлено документи, що розкривають історію створення та діяльності Кам’янець-Подільського партизанського з’єднання ім. Ф. М. Михайлова у роки Другої світової війни.
Разместил: balik2 Сегодня, 06:42 | Комментарии: 0 | Подробнее

Название: Південна Україна на цивілізаційному пограниччі
Автор: Верменич Я. В.
Издательство: Інститут історії України
Год: 2015
Формат: pdf
Страниц: 482
Размер: 2.9 Мб
Язык: украинский

В монографії представлений у хронологічному діапазоні понад двох з половиною тисячоліть соціокультурний і ментальний образ Південної України – регіону, який сформувався на перехресті різноспрямованих політичних, економічних, культурних впливів і зрештою став однією з "гарячих точок" на європейському континенті. Уведення регіонального аналізу у контекст дослідження кордонів і погранич дає змогу прояснити як переваги культурного розмаїття, так і витоки підвищеної конфліктності і ментальних незбігів у "зонах ризику".
Разместил: balik2 Сегодня, 06:42 | Комментарии: 0 | Подробнее

Название: Суспільство і влада в радянській Україні років НЕПу (1921–1928). Том 1, 2
Автор: Відп. ред. С. Кульчицький
Издательство: Інститут історії України
Год: 2015
Формат: pdf
Страниц: 656 +599
Размер: 8.3 Мб
Язык: украинский

20-ті роки минулого століття історики радянської України звикли називати добою національного відродження. Справді, в умовах лібералізованого, хоч диктаторського політичного режиму і досить поміркованої економічної політики Кремля творчий потенціал українського народу уперше дістав змогу розкритися у багатьох сферах. Разом з тим це був час зміцнення диктатури більшовицького керівництва, яке готувалося до відновлення припиненого В. Леніним у 1921 р. комуністичного штурму. В колективній монографії, адресованій широким колам читачів, пропонується нестандартний погляд на політичний, економічний і культурний процеси доби непу крізь призму відносин держави та суспільства
Разместил: balik2 Сегодня, 06:41 | Комментарии: 0 | Подробнее

Название: Соціокультурні та політичні процеси у містах Східного Поділля у 1920-х – на початку 1930-х рр.
Автор: Трухманова С. Л.
Издательство: ТОВ "Меркьюрі-Поділля"
Год: 2016
Формат: pdf
Страниц: 236
Размер: 6.7 Мб
Язык: украинский

У монографії простежуються соціальні та культурні зміни у житті мешканців міст Східного Поділля на тлі історичних змін. Подається значний статистичний матеріал, що характеризує соціодемографічну ситуацію у містах Східного Поділля у вказаний період.
На основі аналізу архівних документів пояснюються умови формування радянської інтелігенції, характеризуються особливості праці та побуту міських мешканців Східного Поділля.
Разместил: balik2 Сегодня, 06:41 | Комментарии: 0 | Подробнее
Соціальні конфлікти та повсякденне життя революційного суспільства 1917–1921 рр.
Название: Соціальні конфлікти та повсякденне життя революційного суспільства 1917–1921 рр.
Автор: Гол. ред. В. Ф. Верстюк
Издательство: Інститут історії України
Год: 2014
Формат: pdf
Страниц: 328
Размер: 1.9 Мб
Язык: украинский

Збірник присвячений висвітленню різних аспектів історії Української революції 1917–1921 рр. Автори висвітлюють проблеми політичної й соціальної історії революційної доби, значна увага приділена повсякденню революційного суспільства.
Разместил: balik2 Сегодня, 06:41 | Комментарии: 0 | Подробнее

Название: Українське представництво в Державній думі Російської імперії (1906–1917)
Автор: Милько В.
Издательство: Інститут історії України
Год: 2016
Формат: pdf
Страниц: 396
Размер: 3.1 Мб
Язык: украинский

У монографії розкрито питання участі депутатів від українських губерній у роботі Державної думи Російської імперії (1906–1917 рр.). Автором з’ясовано вплив виборчого законодавства та політики органів виконавчої влади на формування етносоціального і політичного складу корпусу; досліджено інтенсивність та особливості законотворчої діяльності українських парламентарів. Висвітлено також суспільно-політичну активність депутатів на регіональному рівні, її форми та методи роботи серед виборців. Встановлено значення й роль у діяльності парламентарів тих питань, які стосувалися національно-культурного і освітнього розвитку України.
Разместил: balik2 Сегодня, 06:40 | Комментарии: 0 | Подробнее
 MirKnig.Su  ©2018     При использовании материалов библиотеки обязательна обратная активная ссылка    Политика конфиденциальности