" ":


: Miko?ow w pocz?tkach II wojny swiatowej
: Grzegorz Bebnik
: Miko?ow
: 2009
: PDF
: 112
: Mirknig.su
: 44,0
:

Ksi??ka przedstawia dzieje Miko?owa, jednego z miast autonomicznego wojew?dztwa ?l?skiego, poczynaj?c od sierpnia 1939 r. Rozwa?ania autora zasadniczo ko?cz? si? na roku 1940, cho? w wielu wypadkach bli?sze om?wienie poszczeg?lnych zjawisk wymaga?o wykroczenia poza t? sztuczn? cezur?. Jedynie skr?towo przedstawione zosta?y te aspekty, kt?re doczeka?y si? ju? wielu om?wie?, jak wrze?niowe walki pod Wyrami i Gostyni? oraz pocz?tki organizowania si? na terenie miasta ruchu oporu. Znacznie obszerniej natomiast zjawiska dotychczas niemal nieznane, jak zagadnienie niemieckiej dywersji, reakcje miejscowej ludno?ci na wkroczenie oddzia??w Wehrmachtu czy kszta?towanie si? struktur w?adz okupacyjnych.

?


!!!
3 ( ) LITRES!: riga1979 25-06-2019, 12:59 | |
 
, .

:

, , .

 MirKnig.Su  2019