" ":: Historia wojny chocimskiej (1621)
: Tretiak J.
: Krakowska Sp??ka Wydawnicza
: 1921
: pdf
: 239
: Mirknig.su
: 10.6
:

Od czasu bitwy grunwaldzkiej a? do zwyci?skiej odsieczy, przyniesionej Wiedniowi przez kr?la Jana, nie by?o w dziejach Polski wypadku wojennego, kt?ryby tyle blasku zla? na or?? polski, ile tak zwana wojna chocimska 1621 r. Po kl?sce wojsk polskich w bitwie z wojskami tureckimi pod Cecor? w 1620 r., w kt?rej zgin?? hetman Stanis?aw Z??kiewski, Rzeczpospolita przygotowa?a si? do rozpaczliwej obrony przed kolejnym atakiem Turcji. G??wne si?y pod wodz? hetmana wielkiego litewskiego Karola Chodkiewicza zamkn??y si? w dw?ch dobrze ufortyfikowanych obozach w okolicach miejscowo?ci Chocim nad Dniestrem. Ksi??ka J?zefa Tretiaka, w oparciu o ?r?d?a z epoki, barwnie opisuje dramatyczne zmagania w pa?dzierniku i listopadzie 1621 r. or??a polskiego, kt?re zwyci?sko - po ?mierci Chodkiewicza - kontynuowa? Stanis?aw Lubomirski.


TURBOBIT.NET? , !

: balik2 2-03-2020, 23:07 | |
 
, .

:

, , .

 MirKnig.Su  2019